Dyrekcja

DYREKTOR 

Izabela Pielat-Świerczyńska - pedagog

 

 

WICEDYREKTOR

Dorota Gołaszewska - język polski