STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW

I.   Historia powołania Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum
     im. płk.L. Lisa-Kuli

 Początek Stowarzyszeniu dało spotkanie wychowanków szkoły w styczniu 1989 r. będące skutkiem notatki zamieszczonej w „Życiu Warszawy” i  informującej o planowanym I Zjeździe Koleżeńskim Gimnazjum i Liceum
im. płk Lisa-Kuli.

Spotkanie organizacyjne poprowadziły 14 lutego absolwentki szkoły koleżanki: Urszula Szeliska
i Wiesława Załuska. Podczas spotkania powołano Komitet Organizacyjny I Zjazdu.
Członkami Komitetu zostali:

Leonard Baranowski

Jan Kaczmarczyk

Roman Karczewski

Jan Kupisz

Romuald Kościelniak

Waldemar Mizerski

Henryk Nojszewski

Dariusz Rogowski

Maksymilian Sadowski

Zbigniew Smarzewski

Anna Sosińska

Urszula Szeliska

Zofia Szwedowska-Reszke

Bożena Szymańska-Kaczanowska

Alicja Wawińska

  W lipcu do działalności związanej z organizacją I Zjazdu włączyły się koleżanki Maria Rogowska
i Mirosława Puchalska.

11 listopada 1989 roku odbył się I Zjazd Koleżeński.

Uroczystości rozpoczęto, koncelebrowanym przez sześciu księży-wychowanków naszej szkoły, nabożeństwem w kościele Matki Boskiej Różańcowej. 
Następnie na dawnym gmachu szkoły przy ul. Odrowąża 75 odsłonięto tablicę pamiątkową. Odsłonięcia dokonała profesor Zofia Wolińska, nauczycielka języka łacińskiego.
Tablicę poświęcił ksiądz Andrzej Santorski, absolwent  szkoły z roku 1947.

15 listopada
na zebraniu podsumowującym I Zjazd zgłoszono propozycję powołania stowarzyszenia wychowanków i absolwentów szkoły. Grupę Inicjatywną stanowiło 26 absolwentów, 
jej Przewodniczącą wybrano koleżankę Marię Rogowską.


29 grudnia 1989 roku złożono w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie odpowiednie dokumenty oraz Statut Stowarzyszenia Wychowanków Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. płk Leopolda Lisa–Kuli w Warszawie. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 23 marca 1990 r. w dziale A pod pozycją RST 674.

  
II.   Działalność Stowarzyszenia w okresie między I i II Zjazdem

  9 stycznia 1990 roku ustalono, że pierwszymi działaniami Stowarzyszenia będą:

   renowacja przedwojennego sztandaru

    opracowanie dziejów szkoły

   przywrócenie szkole im. L. Waryńskiego imienia poprzedniego patrona 
– płk. Leopolda Lisa–Kuli.

14 maja odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. płk. Leopolda Lisa-Kuli. Wybrano prezesa Stowarzyszenia, którym został kolega Zbigniew Smarzewski, wybitny sprawozdawca i komentator sportowy TVP. Wiceprzewodniczącymi zostały koleżanki Maria Kostrzewa i Urszula Szeliska.

 

20 czerwca odbyło się uroczyste spotkanie z przybyłą z Kanady Matką Chrzestną sztandaru szkoły z 1937 roku, panią Bronisławą Stanisławską, która przekazała datek pieniężny na zapoczątkowanie działań związanych z organizacją szkolnej Izby Pamięci.

 

23 czerwca odbyło się spotkanie pani Bronisławy Stanisławskiej z Zarządem Stowarzyszenia
i Dyrekcją Szkoły. W trakcie tego spotkania pani Stanisławska przekazała kolejne pieniądze na renowację przedwojennego sztandaru szkoły. Niestety, mimo zabiegów renowacyjnych, historyczny sztandar
z 1937 roku zaczął gwałtownie niszczeć. Stowarzyszenie wystąpiło więc z inicjatywą ufundowania jego repliki.

 

1 października Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o pokryciu kosztów wykonania portretu patrona szkoły płk. L. Lisa-Kuli ze środków Stowarzyszenia.

10 listopada 1990 roku odbyła się uroczystość przywrócenia szkole historycznego imienia jej przedwojennego patrona, płk. Leopolda Lisa-Kuli. Nastąpiło także ponowne poświęcenie przedwojennego sztandaru szkoły. 
W uroczystościach wzięła udział Matka Chrzestna sztandaru z 1937 roku,
pani Bronisława Stanisławska a także wiceprezydent Warszawy Olgierd Dziekoński, minister obrony narodowej wiceadmirał Piotr Kołodziejczyk,
minister edukacji prof. Henryk Samsonowicz i  duszpasterz kombatantów, biskup pomocniczy warszawski Zbigniew Józef Kraszewski.

Od 1991 roku Stowarzyszenie rozpoczęło przyznawanie nagród pieniężnych dla najlepszych maturzystów. W tamtym roku przyznano tylko dwie nagrody – za najlepsze wyniki na maturze z języka polskiego i języka obcego (francuskiego). W latach kolejnych zwiększała się liczba nagród i przedmiotów, za które przyznawano nagrody; pojawiła się nagroda za rozsławianie dobrego imienia szkoły. Zmieniały się również nazwiska fundatorów. Początkowo jedynym fundatorem nagród było Stowarzyszenie, jednak w miarę upływu lat zwiększał się udział fundatorów indywidualnych. Na ogół byli nimi absolwenci Szkoły. Niektórzy z nich fundowali nagrody przez wiele lat, inni czynią to jednorazowo. Wszyscy fundatorzy otrzymują dowody uznania i podziękowania za taką działalność.  Grupa najhojniejszych dotychczasowych fundatorów to: Krzysztof Bochiński, Witold Jurkowski, Stefan Mizerski, Leszek Ostaszewski, Krystyna Pokrowska i Krzysztof Szerszeniewicz. Do roku 2013 Stowarzyszenie przyznało łącznie 126 nagród.

 

9 listopada 1996 r. Stowarzyszenie przekazało Szkole nowy sztandar. Niestety, w uroczystości tej nie mogła wziąć udziału Matka Chrzestna przedwojennego sztandaru, która ufundowała wykonanie jego repliki. Fundatorkę nowego sztandaru reprezentowała pani prof. Anna Borkiewicz-Celińska.

Rok później, 8 listopada 1997 r., z okazji rocznicy 70-lecia istnienia szkoły odbył się II Zjazd Absolwentów i Wychowanków XIII LO. Podczas uroczystości poświęcono nowy sztandar szkoły. Poświęcenia dokonał biskup Zbigniew Józef Kraszewski. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe ze szkół średnich Pragi Północ, Pragi Centrum i Targówka.

 

  III.   Działalność Stowarzyszenia w okresie między II i III Zjazdem oraz po III Zjeździe

  W styczniu 1998 roku pani Bronisława Stanisławska wyraziła wolę ufundowania szkole trwałej pamiątki. Zarząd Stowarzyszenia zaproponował, by było nią popiersie patrona szkoły. Propozycję tę pani Bronisława Stanisławska zaakceptowała. W czerwcu dokonano wyboru wykonawcy, została nim rzeźbiarka, pani Maria Owczarczyk. Prace nad popiersiem trwały do maja 1999 roku. 10 listopada 1999 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia popiersia patrona szkoły. Podczas uroczystości szkolnych delegacja uczniów szkoły składa pod nim wiązankę kwiatów.

                  Rok 2000 zapisał się w pamięci Stowarzyszenia w sposób szczególnie smutny. 27 lutego 2000 r. zmarł red. Zbigniew Smarzewski, jeden z założycieli oraz wieloletni Prezes Stowarzyszenia. Wkrótce po nim, 26 marca 2000 r., w wieku prawie 100 lat zmarła w Kanadzie pani Bronisława Stanisławska, dobry duch Stowarzyszenia, fundatorka sztandaru i popiersia patrona. Dla Stowarzyszenia były to wielkie straty, gdyż obydwoje wnieśli ogromny wkład w działalność naszej organizacji. 1 grudnia 2000 roku na Walnym Zebraniu wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu został Zbigniew Wojciechowski, absolwent z 1959 r.

Stowarzyszenie kontynuuje wcześniej zapoczątkowaną działalność na rzecz szkoły, wzbogacając ją o nowe treści i formy. Polega ona m.in. na uczestnictwie Stowarzyszenia w życiu Szkoły, w tym w udziale w wewnętrznych i zewnętrznych uroczystościach szkolnych oraz na utrzymywaniu kontaktów z zaprzyjaźnionymi szkołami i innymi organizacjami. Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w uroczystościach takich jak:

-       uroczystości w dniach 6 i 7 marca 2002 w Kosinie w związku 
z uroczystymi obchodami 83 rocznicy śmierci patrona szkoły – miejscu urodzenia Leopolda Lisa-Kuli oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie – miejscu nauki przyszłego patrona. W czasie uroczystości nasza delegacja uczestniczyła w spotkaniu wydanym na cześć b. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie - Ryszarda Kaczorowskiego.

-       uroczystość w dniu 18 grudnia 2002 r. związana z nadaniem 
121 Gimnazjum w Warszawie przy ul. Płużnickiej 4 imienia 
prof. Wojciecha Zawadzkiego – polonisty naszego liceum w latach sześćdziesiątych,

-  uroczystość w dniu 13 listopada 2004 r. w Szkole Podstawowej im. płk Lisa-Kuli w Pruszynie w związku jubileuszem 140-lecia tej Szkoły.

  Najważniejszym z wydarzeń w ostatnich latach było zorganizowanie 
III Zjazdu Absolwentów. 8 listopada 2008 roku odbył się III Zjazd Absolwentów, zorganizowany przez Stowarzyszenie przy ścisłej współpracy z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym. Zjazd odbył się w trzecim dniu obchodów osiemdziesięciolecia szkoły.

Na Zjazd przygotowano publikację „XIII Liceum Ogólnokształcące – szkoła z tradycjami i perspektywami”. Zawiera ona wiele interesujących wspomnień autorstwa byłych i obecnych nauczycieli i uczniów. Umieszczono w niej także zestawienie nazwisk nauczycieli pracujących w Szkole oraz absolwentów, począwszy od roku 1945.

  Jedną z ciekawszych form aktywności Stowarzyszenia są spotkania członków i przyjaciół Stowarzyszenia organizowane na terenie Szkoły. Należy tu zwłaszcza wymienić spotkania przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem, jak i organizowane co półtora miesiąca otwarte zebrania Zarządu, do udziału w których zapraszani są wszyscy zainteresowani działalnością Stowarzyszenia. Omawiane są i dyskutowane na nich wszystkie sprawy dotyczące Stowarzyszenia i jego członków. Są też miejscem wspomnień i forum wymiany opinii.

 

Zbigniew Wojciechowski 

Prezes Stowarzyszenia