REKRUTACJA

 

 ROK SZKOLNY 2019/2020 Klasy pierwsze

 

REGULAMIN REKRUTACJI 2019/2020 ---> plik pdf

 

Kwestionariusz ucznia ---> plik pdf do pobrania

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci i ich rodziców w procesie

rekrutacji  ---> plik pdf (do zapoznania się)

 

Oświadczenie rodzica_opiekuna prawnego ---> plik pdf do pobrania 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku ---> plik pdf do pobrania

 

 

w roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzenie 16 klas pierwszych:

 

 

- 8 klas dla uczniów po szkole podstawowej

 

 

- 8 klas dla uczniów po gimnazjum

 

 

 

We wszystkich oddziałach język angielski jest na poziomie rozszerzonym, drugi język do wyboru na poziomie podstawowym:

 

  • literacko-medialna: francuski/hiszpański

  • literacko-medialna: niemiecki/rosyjski

  • matematyczno-fizyczna: niemiecki/hiszpański

  • matematyczno-informatyczna: niemiecki/hiszpański

  • biologiczno-chemiczna: niemiecki /rosyjski

  • biologiczno-chemiczna: francuski / hiszpański

  • matematyczno-geograficzna: francuski / niemiecki

  • polski-wos: rosyjski / hiszpański