Strefa LO13

 

 

dr Michał Klepka – broker, trener, policy maker, innowator, wykładowca akademicki.

Miejsca pracy:

1. Szkoła Główna Handlowa – Katedra Miasta Innowacyjnego. W ramach pracy na uczelni rozwija tematykę innowacji w przestrzeni miejskiej w tym zastosowania nowych technologii na potrzeby zarządzania miastem ale również ułatwiania życia, pracy, prowadzenia biznesu oraz tworzenia nowych możliwości dla mieszkańców.

2. Firma 5Klepek (właściciel), w tym Młodzieżowe Centrum Doskonałości GIGAnt (twórca). W ramach firmy realizuje zadania o zakresie przedsiębiorczości i innowacji we współpracy z licznymi instytucjami w Warszawie, Polsce i za granicą. Współpracuje m.in. z: Akademią Leona Koźmińskiego, Centrum Nauki Kopernik, Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych, Agencją Rozwoju Mazowsza S.A., Politechniką Warszawską – Centrum Zarządzania innowacjami i Transferu Technologii, Bossard Polska Sp. z o.o. i wieloma innymi firmami i instytucjami.

Umiejętności i kompetencje rozwijał pracując wielokrotnie w międzynarodowych zespołach z instytucjami z takich państw jak Wielka Brytania, Francja, Ukraina, Finlandia czy Norwegia. W ostatnim przypadku poza współpracą, odbył w 2009 roku stypendium ufundowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a obecnie jest ekspertem firmy International Development Norway. By uczestnikiem kilkunastu projektów międzynarodowych z partnerami z Europy, Ameryki i Azji.

Od 2013 roku ocenia pomysły firm w konkursie Innowator Mazowsza w kategorii Młoda Innowacyjna Firma przy Marszałku Województwa Mazowieckiego. W 2014 roku pełnił również rolę Przewodniczącego Komisji przyznającej granty na współpracę nauka – przemysł na Mazowszu. Ponadto jest członkiem Śląskiej Rady Innowacji. Doświadczenie profesjonalne urozmaicił w tym samym roku występując w  roli prezentera telewizyjnego w programie popularno-naukowym Patent na Patent, promującego przedsiębiorczość w badaniach naukowych, do którego przygotował również scenariusze i propozycje treści merytorycznych (współpraca z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A.).

dr Michał Klepka aktywnie wspiera przedsiębiorczość w Warszawie. W 2014 roku, w ramach projektu pt. Stołeczne Forum Przedsiębiorczości, opracował Plany Rozwoju Przedsiębiorczości dla 6 dzielnic oraz realizował analizy dotyczące biznesu w mieście. Od 2015 roku wspiera natomiast proces aktualizacji Strategii Rozwoju Warszawy – Warszawa 2030 jako ekspert ds. gospodarki (http://2030.um.warszawa.pl/?staff=eksperci-sektorowi-2).

Uczestniczy również w opracowywaniu autorskich produktów edukacyjnych dla młodzieży, służących edukacji przedsiębiorczości i zarządzania czasem. W wolnych chwilach prowadzi warsztaty dla młodzieży i dorosłych w zakresie prowadzenia biznesu, zarządzania czasem i współpracy z użyciem gry Business Play (na podstawie zakupionej licencji do gry) https://business-play.5klepek.pl/  Do tej pory uczestniczyło w nich ponad 500 osób.