Plan pracy szkoły

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019

03.09.2018 (poniedziałek), godz. 9:00

Uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

05.09.2018 (środa), godz. 17:30

Zebrania dla rodziców uczniów klas I.

Spotkanie z dyrektorem i wychowawcami

05.09.2018 (środa), godz. 18:30

Zebrania dla rodziców uczniów klas III

Spotkanie z dyrektorem i wychowawcami

11.09.2018 (wtorek), godz. 15:30

Rada Pedagogiczna

11.09.2018 (wtorek), godz. 17:30

Zebrania z rodzicami uczniów klas II

16.10.2018 (wtorek), godz. 15:00

Uroczysta Rada Pedagogiczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej

22.–23.10.2018 (poniedziałek, wtorek)

        …11.2018

I  próbne matury (wewnętrzne)

II próbne matury (OPERON)

06.11.2018 (wtorek), godz. 13:00

Maturzyści Targówka tańczą poloneza (100-lecie odzyskania niepodległości i 90-lecie Szkoły)

08.–09.11.2018 (czwartek, piątek)

Święto Szkoły: 90-lecie, ślubowanie klas pierwszych

13.11.2018 (wtorek), godz. 15:30

Rada Pedagogiczna: informacja o proponowanych ocenach uczniów klas III

13.11.2018 (wtorek),  godz. 17:30

Zebrania z rodzicami uczniów klas I, II i III

07.12.2018 (piątek)

Termin wystawienia proponowanych ocen w klasie III za I semestr

11.12.2018 (wtorek), godz. 15:30

 

                                     godz. 17:30

                                     godz. 18:30

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas III

Koniec I semestru dla uczniów klas III

Zebrania dla rodziców uczniów klas I, II i III

Zebranie rodziców klas III – studniówka

12.12.2018 (środa),  godz. 14:00

Zatwierdzenie klasyfikacji klas III

17.12.2018 (poniedziałek)

Spotkanie świąteczne pracowników szkoły

21.12.2018 (piątek), po 3 godz. lekcyjnej

Wigilie klasowe

22.12.2018–01.01.2019

Zimowa przerwa świąteczna

 

11.01.2019 (piątek)

Termin wystawienia ocen za I semestr – klasy I i II

15.01.2019 (wtorek), godz. 15:30

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas I i II

15.01.2019 (wtorek), godz. 17:30

Zebranie rodziców klas I i II

15.01.2019 (wtorek), godz. 17:30

Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas III

22.01.2019 (wtorek) , godz. 15:30

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące I semestr

  19.01.2019 (sobota)

Studniówka uczniów klas III

 

28.01.2019–10.02.2019

Ferie zimowe

18.–20.02.2019 (poniedziałek, wtorek, środa)

III Próbne Matury

15.03.2019 (piątek)

 

19.03.2019 (wtorek), godz. 17:30

Termin wystawienia  proponowanych ocen uczniów klas III

 

Zebrania z rodzicami uczniów klas III i dzień otwarty dla klas I i II

03.2019

Międzyszkolne Dni Kultury

02.04.2019 (wtorek), godz. 17:00

Spotkanie dla uczniów-kandydatów do klas I

12.04.2019 (piątek)

Termin wystawienia  ocen uczniów klas III

16.04.2019 (wtorek), godz. 15:30

 

                                    godz. 17:30

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja klas III

 

Spotkanie wielkanocne pracowników XIII LO

 17.04.2019 (środa), godz. 15:00

 

Rada Zatwierdzająca wyniki klas III

18.04.2019–23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

 

26.04.2019 (piątek), godz. 12:00

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych klas III

06.05.2019–25.05.2019

Egzaminy maturalne

13.05.2019 (poniedziałek)

Termin wystawienia proponowanych ocen – klasy I i II

14.05.2018 (wtorek), godz. 15:30

Rada Pedagogiczna

14.05.2019 (wtorek), godz. 17:30

Zebrania rodziców klasy I i II

14.06.2019 (piątek)

Termin wystawienia rocznych ocen klasy I i II

18.06.2019 (wtorek), godz. 15:30

Zebranie Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja i zatwierdzenie ocen klas I i II

21.06.2019 (piątek), godz. 9:00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

21.06.2019 (piątek), godz. 14:00

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2018/2019

od 22.06.2019

Ferie letnie