Plan pracy szkoły

II PÓŁROCZE 2017/2018
08.02.2018r.                          "Maturzyści Targówka Tańczą Poloneza"       
23.03.2018r. Termin wystawienia proponowanych ocen w kl. III
27.03.2018r. godz. 15.30 Zebranie Rady Pedagogicznej
27.03.2018r. godz. 18.00 Zebrania z rodzicami uczniów kl. I, II, III
29.03. - 03.04.2018r. wiosenna przerwa świąteczna
12.04.2018r. Dzień otwarty dla kandydatów
19.04.2018r. termin wystawienia ocen kl. III
23.04.2018r. godz. 15.30 zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja kl. III
24.04.2018r. godz. 15.30 zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji kl. III
27.04.2018r. zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych kl. III
04.05. -25.05.2018r. egzaminy maturalne
11.05.2018r. termin wystawienia proponowanych ocen kl. I, II
15.05.2018r. godz. 15.30 zebranie Rady Pedagogicznej
15.05.2018r. gofz. 18.00 zebrania z rodzicami uczniów kl. I, II
15.06.2018r. termin wystawienia rocznych ocen kl. I, II
19.06.2018r. godz. 15.30 zebranie Rady Pedagogicznej klasyfikacja i zatwierdzenie wyników klasyfikacji kl. I, II
22.06.2018r. zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26.06.2018r. zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny
23.06 - 31.08.2018r. ferie letnie