Międzyszkolne Dni Kultury 2018

Międzyszkolne Dni Kultury 2018

Ojczyzna myśli mojej

 

 

 

20 marca w gościnnym Domu Kultury Świt odbyła się uroczystość wręczenia nagród, podsumowująca jedenastą edycję Międzyszkolnych Dni Kultury, organizowanych przez XIII Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli. Swoją obecnością zaszczycili nas Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek Pan Zbigniew Poczesny, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek Pan Paweł Michalec, Główny Specjalista Wydziału Edukacji i Wychowania Dzielnicy Targówek Pani Wanda Ząbkowska, przedstawiciel Wydziału Kultury i Promocji Pani Aneta Wyczółkowska, Dyrektorzy placówek, które wzięły udział w projekcie, nauczyciele oraz uczniowie - laureaci konkursów ogłoszonych w ramach MDK 2018.

Podczas uroczystości obejrzeliśmy reportaż filmowy z przebiegu projektu,
na scenie zaprezentowali się także laureaci konkursu wokalnego i tańca.

 

MDK 2018, którym towarzyszyło hasło: Ojczyzna myśli mojej,  zostały objęte honorowym patronatem Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Pani Aurelii Michałowskiej, uzyskaliśmy także patronat i wsparcie finansowe Burmistrza Dzielnicy Targówek Pana Sławomira Antonika.

Pomysł jako innowacyjna forma promowania kultury w szkołach został dwukrotnie nagrodzony przez Prezydent Warszawy Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz w konkursie na najlepszy projekt edukacji kulturalnej.

Tegoroczną edycją Międzyszkolnych Dni Kultury wpisaliśmy się
w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 90-lecia naszego liceum, którego patron – ukochany żołnierz Józefa Piłsudskiego – jest ikoną walki o suwerenność kraju.

Od 6 do 8 marca w XIII LO przeprowadzone zostały konkursy wokalny, tańca, plastyczny, fotograficzny oraz filmowy. Odbyły się warsztaty teatralne i filmowe. Wysłuchaliśmy dwóch wykładów związanych z literaturą i historią teatru; odbyła się także debata historyczna z udziałem znakomitego gościa, dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, Jana Ołdakowskiego. Nasi uczniowie uczestniczyli też
w spotkaniu ze znanymi, docenianymi w świecie zawodowym absolwentami – ludźmi dobrze rozumianego sukcesu. W roku 90-lecia liceum chcieliśmy podkreślić więź, która istnieje między nami a tymi, którzy uczyli się w murach Trzynastki dawniej
i którzy dowodzą swoimi osiągnięciami, że dobre wykształcenie i atmosfera szkoły
z tradycjami mają wpływ na ich dorosłe życie.

Jak co roku, podczas ostatniego dnia MDK odkrywaliśmy Talenty Trzynastki, nasi uczniowie walczyli o nagrodę Dyrektora Szkoły i nagrodę publiczności.

W tegorocznej edycji wzięło udział 18 placówek oświatowych, także spoza Warszawy,  łącznie w projekcie uczestniczyło 500 osób.

Gratulujemy laureatom konkursów osiągniętych przez nich sukcesów
i dziękujemy wszystkim szkołom za współtworzenie naszego projektu edukacji kulturalnej. Zapraszamy też do udziału w kolejnych Międzyszkolnych Dniach Kultury, które odbędą się w XIII LO za rok.

 

 

w imieniu zespołu realizatorów – Dorota Gołaszewska

/polonistka, autorka i koordynatorka projektu/