Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie

W poniedziałek 27 listopada odbyło się wręczenie nagród zwycięskim drużynom klas pierwszych w „Szkolnym Konkursie Wiedzy o Patronie”. Największą wiedzą o płk. Leopoldzie Lisie - Kuli wykazali się uczniowie klas: I F  Patryk Karwowski, Jakub Krzemiński i Julia Pęśko – I miejsce; I E  Patryk Chrobak, Michał Chibowski i Zuzanna Kanarek – II miejsce; I C Justyna Chacińska, Weronika Michałowska i Ewa Wasikowska – III miejsce. Konkurs odbył się w nowej formule, która pozwoliła na wyłonienie uczniów najbardziej zaangażowanych w eliminacje i promowanie postaw patriotycznych, których wzorem był  patron naszej szkoły.

Marta Chodorska