V Dyktando Targóweckie

 1 grudnia 2018 roku w naszym Liceum odbyła się V edycja Dyktanda Targóweckiego. Organizatorem V edycji Dyktanda była Szkoła Podstawowa nr 114


z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie, współorganizatorem XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie.

 

 

 

Patronat nad Dyktandem objął Burmistrz Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy Pan Sławomir Antonik. Uzyskaliśmy także patronaty honorowe: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, Przewodniczącego Rady Języka Polskiego prof. Andrzeja Markowskiego, Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. Stanisława Dziekońskiego.

W uroczystości wzięli udział Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek Pan Paweł Michalec, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Targówek Pani Katarzyna Madura, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka Pani Magdalena Raboszuk oraz Dyrektor XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli Pani Izabela Pielat-Świerczyńska.

Cele przedsięwzięcia to promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych języka polskiego, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych, rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

Uczestnikiem Dyktanda mogła być każda chętna osoba, która ukończyła 16 lat. Nagrodami za zdobycie pierwszego miejsca były puchar Mistrza Ortografii Targówka 2018 oraz nagroda rzeczowa. Nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca to nagrody rzeczowe oraz dyplomy, wyróżnieni uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

Autorem tekstu dyktanda był prof. dr hab. Andrzej Markowski - wybitny językoznawca, przewodniczący Rady Języka Polskiego, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW, senator UW, wiceprzewodniczący Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Członek rzeczywisty Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek Collegium Invisibile. Prof. Markowski wygłosił wykład na temat zwrotów grzecznościowych we współczesnej polszczyźnie.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwało Jury w składzie:

Przewodniczący Jury – prof. Andrzej Markowski

Pani Elżbieta Brandeburska – doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie języka polskiego

Pani Marta Rafka - doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie edukacji czytelniczej

Do sprawdzania tekstów dyktanda zaprosiliśmy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka: Panią Bożenę Kalatę-Grulę, Panią Ewę Rustowską, Panią Urszulę Knyż i Panią Katarzynę Lech oraz nauczycieli
z XIII Liceum Ogólnokształcącego im. płk. L. Lisa-Kuli: Panią Elżbietę Brandeburską, Panią Martę Chodorską, Panią Małgorzatę Choromańską, Panią Krystynę Dróżdż, Panią Dorotę Gołaszewską, Panią Martę Rafkę i Pana Ryszarda Klimko.

Uroczystość poprowadził redaktor Mateusz Maranowski, absolwent naszego Liceum.

Internauci mogli obejrzeć Dyktando dzięki transmisji online – grupa młodzieży z naszego Liceum pod opieką Pana Macieja daciewicza

 

 

 

W dyktandzie uczestniczyło 90 osób.

Mistrzem Ortografii V Targóweckiego Dyktanda został Arkadiusz Kleniewski.

II miejsce – Tomasz Kulicki

III miejsce - Beata Stróżyczak-Kłos

Wyróżnienia otrzymali:

Ilona Cieślak, Maciej Gorzechowski, Kamila Ładowska i Maria Krupniewska.

 

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim za udział w Konkursie, i zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji Dyktanda.

 

Dorota Gołaszewska