Wykład w Instytucie Romanistyki

W poniedziałek 22 października uczniowie grupy francuskiej klasy 1A wybrali się do Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego na wykład pod tytułem „Czy Mickiewicz był dwujęzyczny, czyli czym zajmują się badacze bilingwizmu". 

 

W trakcie prelekcji poruszono problem tego, co kryje się pod nazwą dwujęzyczności, omówiono jej istniejące typy oraz wpływ dwujęzyczności na przynależność kulturową. Rozważano jej blaski i cienie, choćby to, czy dwujęzyczność pomaga w życiu oraz jakie trudności mogą się z nią wiązać. W trakcie wykładu uczniowie mogli brać czynny udział w dyskusji z wykładowcą oraz innymi gośćmi obecnymi w auli. Na zakończenie spotkania nasi licealiści zapoznali się z publikacjami pracowników Instytutu Romanistyki dotyczącymi dwu- i wielojęzyczności, a także dowiedzieli się, czego o tych zagadnieniach uczą się studenci romanistyki.

 

 Aleksandra Pruta (1A)