Uroczyste odsłonięcie tablicy

W piątek 1 marca 2019 r. w naszym Liceum odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy w hołdzie członkom antykomunistycznej organizacji Zastęp „Rysie” – Zastęp „Orły” – Podziemna Organizacja ZHP „Orlęta”, działającej w latach 1950–1952.

W piątek 1 marca 2019 r. w naszym Liceum odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy w hołdzie członkom antykomunistycznej organizacji Zastęp „Rysie” – Zastęp „Orły” – Podziemna Organizacja ZHP „Orlęta”, działającej w latach 1950–1952.Trzon organizacji stanowili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego mieszczącego się w budynku dzisiejszego XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli. W latach 1952–1953 Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał młodych patriotów za ich dążenie do wolnej Polski na kary więzienia w wysokości od 2 do 10 lat.

 

 

 

     Pierwsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej Liceum, w której goście zostali przywitani przez uczniów, następnie głos zabrał prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, który zwracając się do zgromadzonych, a szczególnie do młodzieży XIII Liceum w Warszawie, podkreślił znaczenie antykomunistycznej organizacji młodzieżowej „Orlęta” w walce z stalinowskim systemem totalitarnym. Grupa ta, przeciwstawiając się ideologii komunistycznej, przywracała przedwojenne tradycje harcerskie, kultywowała zasady patriotyczno-religijne.

     Na uroczystości obecni byli także świadkowie tamtych czasów – współzałożyciel i lider Podziemnej Organizacji ZHP „Orlęta”, który za działalność niepodległościową został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę 10 lat więzienia i zarazem autor autobiografii Po trudnych drogach wspomnień Kazimierz Grabowski pseudonim „Brzózka”, Sylwester Stasiak – członek antykomunistycznej organizacji podziemnej ZHP „Orlęta” oraz prezes Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy” Jerzy Pruszyński.

     Uroczystość uświetnili swoją obecnością doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Barbara Fedyszak-Radziejowska, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz Deszkiewicz, poseł Anita Czerwińska, która odczytała list od Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty, reprezentująca Ministra Edukacji Narodowej, poseł Paweł Lisiecki, który odczytał list od Jarosława Kaczyńskiego, wiceprezes Związku Sybiraków Mieczysław Pogodziński, prezes Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari płk Bronisław Maciaszczyk, jak również dyrektor Biura Edukacji Narodowej Adam Hlebowicz, dyrektor oddziału IPN w Warszawie prof. Jerzy Eisler. Obecny był również burmistrz Dzielnicy Targówek Sławomir Antonik, proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla na Targówku ksiądz prałat dr Marcin Wójtowicz, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych dr Bartłomiej Noszczak, autor publikacji „Etos gniewu. Antykomunistyczne organizacje młodzieżowe w Warszawie (1944–1989)” oraz dyrektorzy placówek oświatowych.

     W drugiej części uroczystości, która odbyła się w holu XIII Liceum, prezes IPN dr Jarosław Szarek oraz Kazimierz Grabowski uroczyście odsłonili tablicę „Wierni Polsce", oddającą hołd członkom antykomunistycznej organizacji Zastęp „Rysie” – Zastęp „Orły” – Podziemna Organizacja ZHP „Orlęta”, następnie ks. dr Marcin Wójtowicz poświęcił tablicę. Delegacje w asyście uczniów liceum złożyły kwiaty pod tablicą.

/źródło: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/66883,Uroczyste-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-czlonkow-mlodziezowej-organizacji-.html/