I miejsce w Dzielnicowym Konkursie Wiedzy o Józefie Elsnerze

 

Uczennica kl. 2f Patrycja Karwowska zajęła I miejsce w Dzielnicowym Konkursie Wiedzy o Józefie Elsnerze w kategorii szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat życia i twórczości sławnego kompozytora. Uczennica w oparciu o życiorys muzyka, wiedzę na temat jego kompozycji oraz kontekst historyczno-artystyczny epoki, stworzyła stylizowany wywiad z Józefem Elsnerem. Rozdanie nagród odbyło się 8 listopada w Teatrze Rampa i było połączone z uroczystym koncertem „Targówek Elsnerowi”, zorganizowanym pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Małgorzata Choromańska