JUBILEUSZ DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLECIA SZKOŁY

Zakończyliśmy świętować okrągły jubileusz szkoły. Długo go będziemy pamiętać!

 

9 listopada, w piątek, uroczystości rozpoczęliśmy ślubowaniem klas pierwszych. Pani dyrektor Izabela Pielat- Świerczyńska powitała wszystkich zaproszonych gości. Głos zabrali między innymi minister Jacek Sasin, posłanka Jolanta Hibner i radna m.st. Warszawy Iwona Wujastyk (obie panie to abolwentki naszej Szkoły).

Po uroczystym ślubowaniu kals pierwszych odbyło się spotkanie wspomnieniowe, które poprowadził nasz absolwent, dziennikarz telewizyjny, pan Krzysztof Skórzyński. Dawne czasy w trzynastce wspominali jej była dyrektor, Alicja Kolmas, pani Barbara Wnuk-Gełczewska, polonistka, oraz absolwenci – dyplomata Paweł Milewski oraz dziennikarze Marek Pyza, Mateusz Maranowski i Maciej Głogowski. Uroczystość była przez cały czas ilustrowana filmowymi wspomnieniami. Dużych emocji dostarczyły nam wszystkim występy taneczne mistrzów tańca towarzyskiego Bartka Brodackiego i jego partnerki.

Po głównych uroczystościach na szkolnym patio, podczas poczęstunku, mogliśmy już osobiście porozmawiać z dawnymi nauczycielami, pracownikami szkoły oraz jej absolwentami.

 

Wieczorem tego samego dnia w Teatrze Rampa pani dyrektor Izabela Pielat-Świerczyńska wręczyła honorowe nagrody byłym zasłużonym pracownikom Szkoły, ludziom, którzy współpracują z XIII Liceum Ogólnokształcącym im. płk. Leopolda Lisa-Kuli oraz wybitnym absolwentom Trzynastki.  Statuetkę „Absolwenta 90-lecia”otrzymał premier Jan Olszewski. Nagrody oraz wyrazy uznania otrzymały również pani dyrektor XIII LO Izabela Pielat-Świerczyńska oraz pani wicedyrektor, Dorota Gołaszewska. Obchody jubileuszu zakończyliśmy podziwianiem spektaklu „Gdzie są twoje szklane domy?” przygotowanego przez panią wicedyrektor Dorotę Gołaszewską oraz panią prof. Martę Rafkę.