Doświadczenia na biologii

2 października klasa 3c na lekcjach biologii przeprowadziła blok doświadczalny. Uczniowie badali zawartość glukozy w różnych owocach. Wyniki oraz obserwacje zapisywali na kartach pracy. Po tej lekcji pojęcia takie jak: hipoteza, grupa kontrolna, grupa badawcza czy problem badawczy nie będą sprawiały naszym uczniom kłopotu.