PROJEKT „VARSAVIANISTYCZNA SZKOŁA”

W minionym roku szkolnym nasze liceum uzyskało certyfikat Varsavianistycznej szkoły, o który ubiega się sporo szkół.

 
Varsavianistyczna szkoła to program Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Podzielony jest na kilka etapów i wymaga aktywnego udziału uczniów w różnych ciekawych przedsięwzięciach. Przez cały rok braliśmy udział w wykładach i warsztatach poświęconych historii Warszawy i Targówka, zabytkom stolicy, zwiedzaliśmy z przewodnikami muzea, cmentarze i inne ciekawe i ważne miejsca. Uczniowie brali również udział w konkursie fotograficznym związanym z utrwalaniem historii ukrytej w zabytkach. W ramach uzyskania certyfikatu uczniowie brali też udział różnych uroczystościach i wyjściach związanych z ważnymi rocznicami warszawskimi oraz uczyli się, jak wykorzystywać wodę i dbać o czystość Wisły. Ważną częścią projektów były też gazetki ścienne przygotowywane w różnych częściach szkoły. Mamy nadzieję, że w zbliżającym się roku szkolnym będziemy kontynuować program i zdobywać kolejne stopnie certyfikatów. Zapraszamy uczniów o współpracy.