Edukacja ekologiczna w Trzynastce

Dobiegający końca rok szkolny to czas  podsumowania naszych działań na rzecz środowiska naturalnego.

Aktywne włączenie się młodzieży z klas 1a, 1b, 1c i 2f w akcję „Sprzątanie Świata” a także udział w warsztatach dotyczących smogu, segregacji odpadów, recyklingu, świadomych zakupów oraz ekologicznego  stylu życia  klas 1a, 1c, 2a, 2b, 2c i 2d sprzyjały kształtowaniu postaw przyjaznych środowisku i były świetną lekcją uczącą dbałości o Ziemię.

Udział klas pierwszych i drugich w pokazie filmu dokumentalnego „Nasze jutro” skłonił wszystkich do głębokiej refleksji. Pozwolił  poczuć, że stajemy w obliczu konieczności jak najszybszego wdrożenia kompleksowych zmian.

W ramach ogłoszonego konkursu „Kącik wymiany CO2”  uczniowie przyozdobili sale lekcyjne roślinami pochłaniającymi szkodliwe substancje. O najbardziej różnorodną roślinność zadbała klasa 1f, zajmując pierwsze miejsce w Szkole.

Ogromną pomysłowością wykazali się zwycięzcy innego konkursu, „Podaruj niepotrzebnym rzeczom nowe życie”. Patrycja Stasiukiewicz (2c) wykonała niebanalną lampę z odpadów, zaś Jędrzej  Szpietowski (1e), wykorzystując części samochodowe, skonstruował wygodną kanapę. Zgodnie z hasłem ostatniej Akcji Sprzątania Świata nasi uczniowie udowodnili, że „nie ma odpadów, są surowce”.

Serdecznie gratulujemy proekologicznej postawy. Tak trzymać!

(prof. E. Grelow)