Facebook
współpracujemy z...

 


XIII Liceum Ogólnokształcące im. płk. L. Lisa-Kuli jest szkołą kandydującą do programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Program ten powstał w 1953 roku, a jego założeniem było rozpowszechnienie idei współpracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży oraz dzięki temu budowanie wzajemnego zrozumienia i pokoju na świecie. Uczestnictwo w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO łączy się z moralnym obowiązkiem podejmowania wszelkich działań i inicjatyw promujących ideę pokoju. Przystępując do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO placówki zobowiązują się do realizacji projektów na minimum jeden z niżej podanych tematów:

• Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu
• Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju (edukacja globalna)
• Edukacja dla pokoju i praw człowieka
• Dialog kultur i religii (edukacja międzykulturowa)
• Dni, rocznice, wydarzenia organizowane pod patronatem UNESCO.

Okres oczekiwania na przyjęcie do programu trwa ok. 2 lata. XIII LO jest szkołą oczekującą już od roku. Podczas tego okresu realizowane są w naszym liceum różnego rodzaju projekty związane z wymienionymi powyżej tematami.

 

Marta Chodorska

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NASZ PATRON

płk. Leopold
Lis - Kula

ur. 11 listopada 1896
zm. 7 marca 1919
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

NASZE TARCZE

Perspektywy 2014

PARTNERZY