Facebook

Stowarzyszenie Absolwentów

  Od 1991 roku Stowarzyszenie rozpoczęło przyznawanie nagród pieniężnych dla najlepszych maturzystów. W tamtym roku przyznano tylko dwie nagrody – za najlepsze wyniki na maturze z języka polskiego i języka obcego (francuskiego). W latach kolejnych zwiększała się liczba nagród i przedmiotów, za które przyznawano nagrody; pojawiła się nagroda za rozsławianie dobrego imienia szkoły. Zmieniały się również nazwiska fundatorów. Początkowo jedynym fundatorem nagród było Stowarzyszenie, jednak w miarę upływu lat zwiększał się udział fundatorów indywidualnych. Na ogół byli nimi absolwenci Szkoły. Niektórzy z nich fundowali nagrody przez wiele lat, inni czynią to jednorazowo. Wszyscy fundatorzy otrzymują dowody uznania i podziękowania za taką działalność.  Grupa najhojniejszych dotychczasowych fundatorów to: Krzysztof Bochiński, Witold Jurkowski, Stefan Mizerski, Leszek Ostaszewski, Krystyna Pokrowska i Krzysztof Szerszeniewicz. Do roku 2013 Stowarzyszenie przyznało łącznie 126 nagród.

9 listopada 1996 r. Stowarzyszenie przekazało Szkole nowy sztandar. Niestety, w uroczystości tej nie mogła wziąć udziału Matka Chrzestna przedwojennego sztandaru, która ufundowała wykonanie jego repliki. Fundatorkę nowego sztandaru reprezentowała pani prof. Anna Borkiewicz-Celińska.

Rok później, 8 listopada 1997 r., z okazji rocznicy 70-lecia istnienia szkoły odbył się II Zjazd Absolwentów i Wychowanków XIII LO. Podczas uroczystości poświęcono nowy sztandar szkoły. Poświęcenia dokonał biskup Zbigniew Józef Kraszewski. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe ze szkół średnich Pragi Północ, Pragi Centrum i Targówka.

  III.   Działalność Stowarzyszenia w okresie między II i III Zjazdem oraz
po III Zjeździe

  W styczniu 1998 roku pani Bronisława Stanisławska wyraziła wolę ufundowania szkole trwałej pamiątki. Zarząd Stowarzyszenia zaproponował, by było nią popiersie patrona szkoły. Propozycję tę pani Bronisława Stanisławska zaakceptowała. W czerwcu dokonano wyboru wykonawcy, została nim rzeźbiarka, pani Maria Owczarczyk. Prace nad popiersiem trwały do maja 1999 roku. 10 listopada 1999 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia popiersia patrona szkoły. Podczas uroczystości szkolnych delegacja uczniów szkoły składa pod nim wiązankę kwiatów.

                  Rok 2000 zapisał się w pamięci Stowarzyszenia w sposób szczególnie smutny. 27 lutego 2000 r. zmarł red. Zbigniew Smarzewski, jeden z założycieli oraz wieloletni Prezes Stowarzyszenia. Wkrótce po nim, 26 marca 2000 r., w wieku prawie 100 lat zmarła w Kanadzie pani Bronisława Stanisławska, dobry duch Stowarzyszenia, fundatorka sztandaru i popiersia patrona. Dla Stowarzyszenia były to wielkie straty, gdyż obydwoje wnieśli ogromny wkład w działalność naszej organizacji. 1 grudnia 2000 roku na Walnym Zebraniu wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu został Zbigniew Wojciechowski, absolwent z 1959 r.

Stowarzyszenie kontynuuje wcześniej zapoczątkowaną działalność na rzecz szkoły, wzbogacając ją o nowe treści i formy. Polega ona m.in. na uczestnictwie Stowarzyszenia w życiu Szkoły, w tym w udziale w wewnętrznych i zewnętrznych uroczystościach szkolnych oraz na utrzymywaniu kontaktów z zaprzyjaźnionymi szkołami i innymi organizacjami. Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w uroczystościach takich jak:

-       uroczystości w dniach 6 i 7 marca 2002 w Kosinie w związku
z uroczystymi obchodami 83 rocznicy śmierci patrona szkoły – miejscu urodzenia Leopolda Lisa-Kuli oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie – miejscu nauki przyszłego patrona. W czasie uroczystości nasza delegacja uczestniczyła w spotkaniu wydanym na cześć b. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie - Ryszarda Kaczorowskiego
.

-       uroczystość w dniu 18 grudnia 2002 r. związana z nadaniem
121 Gimnazjum w Warszawie przy ul. Płużnickiej 4 imienia
prof. Wojciecha Zawadzkiego – polonisty naszego liceum w latach sześćdziesiątych,

uroczystość w dniu 13 listopada 2004 r. w Szkole Podstawowej im. płk Lisa-Kuli w Pruszynie w związku jubileuszem 140-lecia tej Szkoły.

  Najważniejszym z wydarzeń w ostatnich latach było zorganizowanie
III Zjazdu Absolwentów
. 8 listopada 2008 roku odbył się III Zjazd Absolwentów, zorganizowany przez Stowarzyszenie przy ścisłej współpracy z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym. Zjazd odbył się w trzecim dniu obchodów osiemdziesięciolecia szkoły
.

Na Zjazd przygotowano publikację „XIII Liceum Ogólnokształcące – szkoła z tradycjami i perspektywami”. Zawiera ona wiele interesujących wspomnień autorstwa byłych i obecnych nauczycieli i uczniów. Umieszczono w niej także zestawienie nazwisk nauczycieli pracujących w Szkole oraz absolwentów, począwszy od roku 1945.

  Jedną z ciekawszych form aktywności Stowarzyszenia są spotkania członków i przyjaciół Stowarzyszenia organizowane na terenie Szkoły. Należy tu zwłaszcza wymienić spotkania przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem, jak i organizowane co półtora miesiąca otwarte zebrania Zarządu, do udziału w których zapraszani są wszyscy zainteresowani działalnością Stowarzyszenia. Omawiane są i dyskutowane na nich wszystkie sprawy dotyczące Stowarzyszenia i jego członków. Są też miejscem wspomnień i forum wymiany opinii.

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Zbigniew Wojciechowski
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Prezes Stowarzyszenia

NASZ PATRON

płk. Leopold
Lis - Kula

ur. 11 listopada 1896
zm. 7 marca 1919
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

NASZE TARCZE

Perspektywy 2014

PARTNERZY