Facebook

Stowarzyszenie Absolwentów

  I.   Historia powołania Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół
Gimnazjum i Liceum im. płk.L. Lisa-Kuli

 Początek Stowarzyszeniu dało spotkanie wychowanków szkoły w styczniu 1989 r. będące skutkiem notatki zamieszczonej w „Życiu Warszawy” i  informującej o planowanym I Zjeździe Koleżeńskim Gimnazjum i Liceum
im. płk Lisa-Kuli.

Spotkanie organizacyjne poprowadziły 14 lutego absolwentki szkoły koleżanki: Urszula Szeliska
i Wiesława Załuska. Podczas spotkania powołano Komitet Organizacyjny I Zjazdu.
Członkami Komitetu zostali:
Leonard Baranowski Jan Kaczmarczyk Roman Karczewski
Jan Kupisz Romuald Kościelniak Waldemar Mizerski
Henryk Nojszewski Dariusz Rogowski Maksymilian Sadowski
Zbigniew Smarzewski Anna Sosińska Urszula Szeliska
Zofia Szwedowska-Reszke Bożena Szymańska-Kaczanowska Alicja Wawińska

  W lipcu do działalności związanej z organizacją I Zjazdu włączyły się koleżanki
Maria Rogowska i Mirosława Puchalska.

11 listopada 1989 roku odbył się I Zjazd Koleżeński.

Uroczystości rozpoczęto, koncelebrowanym przez sześciu księży-wychowanków naszej szkoły, nabożeństwem w kościele Matki Boskiej Różańcowej.
Następnie na dawnym gmachu szkoły przy ul. Odrowąża 75 odsłonięto tablicę pamiątkową. Odsłonięcia dokonała profesor Zofia Wolińska, nauczycielka języka łacińskiego.
Tablicę poświęcił ksiądz Andrzej Santorski, absolwent  szkoły z roku 1947.

15 listopada
na zebraniu podsumowującym I Zjazd zgłoszono propozycję powołania stowarzyszenia wychowanków i absolwentów szkoły. Grupę Inicjatywną stanowiło 26 absolwentów,
jej Przewodniczącą wybrano koleżankę Marię Rogowską.


29 grudnia 1989 roku złożono w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie odpowiednie dokumenty oraz Statut Stowarzyszenia Wychowanków Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. płk Leopolda Lisa–Kuli w Warszawie. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 23 marca 1990 r. w dziale A pod pozycją RST 674.

 
II.   Działalność Stowarzyszenia w okresie między I i II Zjazdem

 
9 stycznia 1990 roku ustalono, że pierwszymi działaniami Stowarzyszenia będą:

   renowacja przedwojennego sztandaru

    opracowanie dziejów szkoły

   przywrócenie szkole im. L. Waryńskiego imienia poprzedniego patrona
– płk. Leopolda Lisa–Kuli.

14 maja odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. płk. Leopolda Lisa-Kuli. Wybrano prezesa Stowarzyszenia, którym został kolega Zbigniew Smarzewski, wybitny sprawozdawca i komentator sportowy TVP. Wiceprzewodniczącymi zostały koleżanki Maria Kostrzewa i Urszula Szeliska.

20 czerwca odbyło się uroczyste spotkanie z przybyłą z Kanady Matką Chrzestną sztandaru szkoły z 1937 roku, panią Bronisławą Stanisławską, która przekazała datek pieniężny na zapoczątkowanie działań związanych z organizacją szkolnej Izby Pamięci.

23 czerwca odbyło się spotkanie pani Bronisławy Stanisławskiej z Zarządem Stowarzyszenia
i Dyrekcją Szkoły. W trakcie tego spotkania pani Stanisławska przekazała kolejne pieniądze na renowację przedwojennego sztandaru szkoły. Niestety, mimo zabiegów renowacyjnych, historyczny sztandar
z 1937 roku zaczął gwałtownie niszczeć. Stowarzyszenie wystąpiło więc z inicjatywą ufundowania jego repliki.

1 października Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o pokryciu kosztów wykonania portretu patrona szkoły płk. L. Lisa-Kuli ze środków Stowarzyszenia.

10 listopada 1990 roku odbyła się uroczystość przywrócenia szkole historycznego imienia jej przedwojennego patrona, płk. Leopolda Lisa-Kuli. Nastąpiło także ponowne poświęcenie przedwojennego sztandaru szkoły.
W uroczystościach wzięła udział Matka Chrzestna sztandaru z 1937 roku,
pani Bronisława Stanisławska a także wiceprezydent Warszawy Olgierd Dziekoński, minister obrony narodowej wiceadmirał Piotr Kołodziejczyk,
minister edukacji prof. Henryk Samsonowicz i  duszpasterz kombatantów, biskup pomocniczy warszawski Zbigniew Józef Kraszewski.


NASZ PATRON

płk. Leopold
Lis - Kula

ur. 11 listopada 1896
zm. 7 marca 1919
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

NASZE TARCZE

Perspektywy 2014

PARTNERZY