Facebook

rekrutacja 2017/2018

Wraz z dokumentami należy dostarczyć: 1. POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ DOKUMENTACJI UCZNIA Z PODPISEM RODZICA/OPIEKUNA, 2. kwestionariusz ucznia cz.1, 3. kwestionariusz ucznia cz.2


POBIERZ FORMULARZ:


1.Potwierdzenie przekazania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej dokumentacji ucznia

2.Kwestionariusz ucznia część 1

3.Kwestionariusz ucznia część 2


 

Regulamin rekrutacji klas pierwszych 2017/2018 (pdf)

 

 Rok szkolny 2017/2018 Klasy pierwszej

A – literacko – medialna

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: • język polski, • historia, • język angielski. Nauczane języki obce: • język angielski, • do wyboru*: język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski. Przedmioty uzupełniające: • edukacja medialna, • język łaciński. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: warsztaty dziennikarskie.

B – politechniczna

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: • matematyka, • fizyka, • informatyka. Nauczane języki obce: • język angielski, • do wyboru*: język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski. Przedmiot uzupełniający: • matematyka w praktyce,

C – biologiczno – chemiczna

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: • biologia, • chemia, • matematyka. Nauczane języki obce: • język angielski, • do wyboru*: język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski. Przedmioty uzupełniające: • ekologia, • język łaciński. * język obcy nauczany jest w grupach międzyoddziałowych na różnym poziomie zaawansowania.

D – matematyczno-architektoniczna

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: • matematyka, • geografia, • informatyka. Nauczane języki obce: • język angielski, • do wyboru: język niemiecki, język rosyjski. Przedmioty uzupełniające: • matematyka w architekturze, • grafika komputerowa. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: warsztaty z rysunku z elementami historii sztuki.

E – biznesowo – lingwistyczna

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: • matematyka, • geografia, • język angielski. Nauczane języki obce: • język angielski, • do wyboru: język niemiecki, język rosyjski. Przedmioty uzupełniające: • ekonomia w praktyce, • język angielski w biznesie.

F – prawniczo – społeczna

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: • historia, • wiedza o społeczeństwie, • język polski. Nauczane języki obce: • język angielski, • do wyboru: język niemiecki, język rosyjski. Przedmioty uzupełniające: • edukacja prawna, • sztuka negocjacji i argumentacji.

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Nauczane języki

Uwagi

1A
literacko-medialna

-język polski
-język angielski
-historia

język angielski

edukacja medialna
i język łaciński jako przedmioty uzupełniające

drugi język do wyboru*
:niemiecki, francuski, hiszpański,
rosyjski

1B

politechniczna

-matematyka
-informatyka
-fizyka

język angielski

matematyka w praktyce jako przedmiot uzupełniający

drugi język do wyboru*:
niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski

1C
biologiczno-chemiczna

-biologia
-chemia

-matematyka

język angielski

ekologia i język łaciński jako przedmioty uzupełniające

drugi język do wyboru*: niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski

1D
matematyczno-architektoniczna

-matematyka
-geografia

-informatyka

język angielski

matematyka w architekturze oraz grafika komputerowa jako przedmioty uzupełniające

drugi język do wyboru: niemiecki, rosyjski

1E

biznesowo-lingwistyczna


-matematyka
-geografia

-język angielski

język angielski

ekonomia w praktyce
 i język angielski w biznesie jako przedmioty uzupełniające

drugi język do wyboru: niemiecki, rosyjski

1F

prawniczo-społeczna

-język polski
-historia

-wiedza o społeczeństwie

język angielski

sztuka negocjacji
i argumentacji
i edukacja prawna
jako przedmioty uzupełniające

drugi język do wyboru: niemiecki, rosyjski


* nauczanie w zespołach międzyoddziałowych

j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański - od podstaw

j. niemiecki – podział na grupy ze względu na stopień zaawansowania

NASZ PATRON

płk. Leopold
Lis - Kula

ur. 11 listopada 1896
zm. 7 marca 1919
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

NASZE TARCZE

Perspektywy 2014

PARTNERZY