Rekrutacja

Rok szkolny 2017/2018 Klasy pierwszej

A – literacko – medialna 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: • język polski, • historia, • język angielski. Nauczane języki obce: • język angielski, • do wyboru*: język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski. Przedmioty uzupełniające: • edukacja medialna, • język łaciński. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: warsztaty dziennikarskie.

B – politechniczna 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: • matematyka, • fizyka, • informatyka. Nauczane języki obce: • język angielski, • do wyboru*: język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski. Przedmiot uzupełniający: • matematyka w praktyce,

C – biologiczno – chemiczna 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: • biologia, • chemia, • matematyka. Nauczane języki obce: • język angielski, • do wyboru*: język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski. Przedmioty uzupełniające: • ekologia, • język łaciński. * język obcy nauczany jest w grupach międzyoddziałowych na różnym poziomie zaawansowania.

D – matematyczno-architektoniczna 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: • matematyka, • geografia, • informatyka. Nauczane języki obce: • język angielski, • do wyboru: język niemiecki, język rosyjski. Przedmioty uzupełniające: • matematyka w architekturze, • grafika komputerowa. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: warsztaty z rysunku z elementami historii sztuki.

E – biznesowo – lingwistyczna 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: • matematyka, • geografia, • język angielski. Nauczane języki obce: • język angielski, • do wyboru: język niemiecki, język rosyjski. Przedmioty uzupełniające: • ekonomia w praktyce, • język angielski w biznesie.

F – prawniczo – społeczna 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: • historia, • wiedza o społeczeństwie, • język polski. Nauczane języki obce: • język angielski, • do wyboru: język niemiecki, język rosyjski. Przedmioty uzupełniające: • edukacja prawna, • sztuka negocjacji i argumentacji.