Rekrutacja

Rok szkolny 2018/2019 Klasy pierwszej

A – humanistyczna 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: • język polski, • historia, • język angielski.

Nauczane języki obce: • język angielski, • do wyboru*: język niemiecki, język rosyjski, język francuski. 

B – matematyczno - fizyczna 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: • matematyka, • fizyka, • język angielski.

Nauczane języki obce: • język angielski, • do wyboru*: język niemiecki, język rosyjski, język francuski. 

C – biologiczno – chemiczna 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: • biologia, • chemia, • język angielski.

Nauczane języki obce: • język angielski, • do wyboru*: język niemiecki, język rosyjski, język francuski. 

D – matematyczno - informatyczna

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: • matematyka, • informatyka, • język angielski.

Nauczane języki obce: • język angielski, • do wyboru*: język niemiecki, język rosyjski, język francuski. 

E – matematyczno - geograficzna 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: • matematyka, • geografia, • język angielski.

Nauczane języki obce: • język angielski, • do wyboru*: język niemiecki, język rosyjski, język francuski. 


F – polonistyczno - geograficzna 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: • język polski, • geografia, • język angielski.

Nauczane języki obce: • język angielski, • do wyboru*: język niemiecki, język rosyjski, język francuski.