Plan pracy szkoły

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2019/2020

02.09.2019 (poniedziałek)

 godz. 9:00 – klasy pierwsze po SP

godz. 10:00 – klasy pierwsze po Gimn

godz. 11:00 – klasy drugie i trzecie

Uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.09.2019 (poniedziałek), godz. 13:00

Rada Pedagogiczna

03.09.2019 (wtorek)

godz. 17:00 – uczniowie po SP

godz. 18:00 – uczniowie po Gimn

Zebrania dla rodziców uczniów klas I

Spotkanie z dyrektorem i wychowawcami

04.09.2019 (środa), godz. 11:00

Dzielnicowe Rozpoczęcie Roku Szkolnego

04.09.2019 (środa), godz. 17:30

Zebrania dla rodziców uczniów klas III

Spotkanie z dyrektorem i wychowawcami

10.09.2019 (wtorek), godz. 14:00

Konferencja „Twarze depresji”

10.09.2019 (wtorek), godz. 17:30

Zebrania z rodzicami uczniów klas II, zebranie Rady Rodziców (po zebraniach klasowych)

11, 12.09.2019 (środa, czwartek) 

Sprawdziany typu maturalnego dla uczniów klas III (język polski, matematyka)

13.09.2019 (piątek) 

Ostateczny termin złożenia dokumentacji
(rozkłady materiału, plany pracy zespołów)

do 30.09.2019 (poniedziałek)

Składanie deklaracji maturalnych przez uczniów klas III

14.10.2019 (poniedziałek), godz. 10:00

Uroczysta Rada Pedagogiczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

08.11.2019 (piątek), godz. 13:00

Święto Szkoły: ślubowanie klas pierwszych

08.11.2019 (piątek)

Termin wystawienia proponowanych ocen w klasie III za I semestr 

12.11.2019 (wtorek), godz. 16:30

Rada Pedagogiczna: informacja o proponowanych ocenach uczniów klas III 

12.11.2019 (wtorek),  godz. 18:00

Zebrania z rodzicami uczniów klas III;

Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I i II 

19-21.11.2019 (wtorek, środa, czwartek)

Próbne matury z Operonem,

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dot. klas I i II),

Rada Pedagogiczna dot. klas I 

13.12.2019 (piątek)

Termin wystawienia ocen za I semestr w klasach III;

Termin wystawienia proponowanych ocen w klasach I i II 

17.12.2019 (wtorek), godz. 16:30 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dot. uczniów klas III

17.12.2019 (wtorek), godz. 18:00  Zebranie dla rodziców uczniów klas I, II i III
18.12.2019 (środa), godz. 16:00 Spotkanie świąteczne pracowników szkoły

18.12.2019 (środa),  godz. 12:30

Zatwierdzenie klasyfikacji uczniów klas III

20.12.2019 (piątek), po 3 godz. lekcyjnej

Wigilie klasowe

21.12.2019–01.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna

10.01.2020 (piątek)

Termin wystawienia ocen za I semestr – klasy I i II

14.01.2020 (wtorek), godz. 15:30

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas I i II

14.01.2020 (wtorek), godz. 18:00

Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I, II i III

18.01.2020 (sobota)

Studniówka uczniów klas III 

21.01.2020 (wtorek) , godz. 15:30

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące
I semestr 

27.01.2020 - 29.01.2020 (poniedziałek, wtorek, środa) 

Sprawdziany typu maturalnego dla uczniów klas III

10.02. – 23.02.2020

Ferie zimowe

4 – 6.03.2020 (środa, czwartek, piątek)

19.03.2020 (czwartek)

Międzyszkolne Dni Kultury

Finał MDK

16.03.2020 (poniedziałek)

Termin wystawienia proponowanych ocen w klasach III 

17.03.2020 (wtorek), godz. 16:30 

Rada Pedagogiczna dot. ocen proponowanych w klasach III

17.03.2020 (wtorek), godz. 18:00

Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I, II i III - ODWOŁANE

31.03.2020 (wtorek), godz. 17:00

Spotkanie dla uczniów-kandydatów do klas I - ODWOŁANE

06.04.2020 (poniedziałek), godz. 17:00

Spotkanie świąteczne dla pracowników

09.04.2020–14.04.20120

Wiosenna przerwa świąteczna

17.04.2020 (piątek)

Termin wystawienia ocen w klasach III 

21.04.2020 (wtorek), godz. 12:30 

Rada klasyfikacyjna – klasy III

24.04.2020 (piątek), godz. 12:00

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych klas III

04.05.2020–….05.2020

Egzaminy maturalne

18.05.2020 (poniedziałek)

Termin wystawienia proponowanych ocen – klasy I i II

19.05.2020 (wtorek), godz. 16:30

Rada Pedagogiczna

19.05.2020 (wtorek), godz. 18:00

Dzień otwarty dla rodziców klasy I i II

19.06.2020 (piątek)

Termin wystawienia rocznych ocen klasy I i II

23.06.2020 (wtorek), godz. 16:30

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów klas I i II 

24.06.2020 (środa), godz. 12:30

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji 

26.06.2020 (piątek)

 godz. 9:00 – klasy pierwsze

godz. 10:00 – klasy drugie 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26.06.2020 (piątek), godz. 13:00

Spotkanie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny 2019/2020 

29.06.2020 (poniedziałek), godz. 10:00 

Rada Pedagogiczna plenarna

27.06.2020 – 31.08.2020

Ferie letnie