Rekrutacja

 

 ROK SZKOLNY 2019/2020 Klasy pierwsze

 

REGULAMIN REKRUTACJI 2019/2020 ---> plik pdf

 

Kwestionariusz ucznia ---> plik pdf do pobrania

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci i ich rodziców w procesie

rekrutacji  ---> plik pdf (do zapoznania się)

 

Oświadczenie rodzica_opiekuna prawnego ---> plik pdf do pobrania 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku ---> plik pdf do pobrania