Zwiedzanie Cmentarza żydowskiego w Warszawie

Dziś Cmentarz żydowski zwiedzały klasy 1h i 1s. Wszystkie klasy pierwsze zwiedzają nieczynny cmentarz, znajdujący się obok naszej szkoły, z przewodnikiem, Panem Krzysztofem Gajdą ze Stowarzyszenia Kolejka Marecka. Zabytkowy obecnie cmentarz powstały w 1780 roku, jako jeden z największych żydowskich cmentarzy w Europie, został zamknięty jeszcze w czasie wojny po likwidacji getta. Pochowano tu około 250 tysięcy osób. Po wojnie władze komunistyczne nakazały nagrobki przerobić na materiały budowlane, dużą ich część zaś wywieziono. Obecnie na cmentarzu jest kilkadziesiąt tysięcy macew, większość zniszczonych. Nekropolią opiekuje się Gmina Wyznaniowa Żydowska i Fundacja Rodziny Nissenbaumów, dzięki której w latach 80. wzniesiono ogrodzenie wraz z monumentalną bramą ozdobioną płaskorzeźbami oraz wybrukowano aleję główną, a rok temu otworzono wystawę Bejt Almin - Dom Wieczności, poświęconą historii cmentarza oraz zagadnieniom śmierci i pochówku w kulturze żydowskiej. Zwiedzanie tak cennego zabytku jest ciekawą lekcją historii i spotkaniem z kulturą żydowską, obecną w Warszawie od XV wieku. Wstęp na cmentarz jest płatny, my  w ramach realizacji projektu Varsavianistyczna szkoła mamy możliwość zobaczyć go za darmo.