Złota 10 w XIII LO - "Lawa" reż. T. Konwicki

Lawa, nadtytuł: Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza – film polski z 1989 roku, wyreżyserowany przez Tadeusza Konwickiego był tematyką zrealizowaną 10 października 2019 z cyklu Złota 10 w XIII LO. Film jest pierwszą adaptacją filmową Dziadów – sesją dramatów romantycznych Adama Mickiewicza. Oprócz podjęcia wątków literackich, na czele z ideami romantycznymi i walką narodowowyzwoleńczą z rosyjskim zaborcą, reżyser wkomponował w strukturę filmu motywy związane z XX-wieczną historią Polski: czasami II wojny światowej oraz powojennymi. Pojawiają się też fragmenty Polskiej Kroniki Filmowej oraz filmu Lotna w reż. Andrzeja Wajdy