Wyjazd do Treblinki

W październiku, już po raz kolejny, klasy drugie, 3 c i dwie klasy pierwsze wzięły udział w wyjeździe studyjnym do Treblinki. Była to bardzo trudna, ale ważna lekcja historii. Pan Przewodnik powiedział: "Treblinki nie da się zobaczyć, Treblinkę trzeba poczuć, trzeba jej doświadczyć". Z zadumą i w skupieniu wszyscy poznawali historię niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady, w którym w latach 1942-1943 zostało zamordowanych ponad 800 tysięcy Żydów.

opracowała: Monika Rychter