Światowy Dzień Poezji

21 Marca został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma "dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie". 

W naszym Liceum, które należy do Szkół Stowarzyszonych UNESCO, odbyły się lekcje języka polskiego poświęcone poetom brytyjskim i amerykańskim. Uczniowie klas 1a, 2a 
i 2g przygotowywali recytacje oraz referaty poświęcone poezji. Efektem pracy będzie stworzony przez uczniów tomik wierszy w języku angielskim i ich tłumaczeń.

Nauczyciele języka angielskiego