KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

I PÓŁROCZE dla klas III – do 20 grudnia 2016r.

I PÓŁROCZE dla klas I-II – do 24 stycznia 2017r.

 

I PÓŁROCZE 2016/2017

1.09.2016r. godz. 11:00

rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2016r. godz. 12:30

zebranie Rady Pedagogicznej

8.09.2016r. (czwartek) godz. 17:30

zebranie z rodzicami uczniów kl. I z Dyrektorem Szkoły

8.09.2016r. (czwartek) godz. 18:00

zebranie z rodzicami uczniów kl. I z wychowawcami

11.09. – 17.09.2016r.

wyjazdy integracyjne kl. I

13.09.2016r. godz. 15:30

zebranie Rady Pedagogicznej

13.09.2016r. godz. 17:30

zebranie z rodzicami uczniów kl. III z Dyrektorem Szkoły

13.09.2016r. godz. 18:00

zebranie z rodzicami uczniów kl. II i III z wychowawcami

20.09.2016r. godz. 15:30

szkoleniowa RP

14.10.2016r. godz.

Dzień Edukacji Narodowej – Apel, spotkanie Grona Pedagogicznego

24.10 - 25.10.2016r.

zebrania zespołów nauczycieli uczących dany oddział według harmonogramu

10.11.2016r.

obchody Dnia Patrona Szkoły, ślubowanie kl. I

15.11.2016r. godz. 15:30

zebranie Rady Pedagogicznej – informacja o proponowanych ocenach w kl. III

15.11.2016r. godz. 18:00

zebrania z rodzicami uczniów kl. I, II i III

… 11.2016r.

próbna matura

15.12.2016r.

termin wystawiania ocen w kl. III (I półrocze)

termin wystawiania proponowanych ocen kl. I i II

19.12.2016r. godz. 15:30

zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja kl. III

20.12.2016r. godz. 15:30

zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji kl. III

informacja o proponowanych ocenach w kl. I, II

20.12.2016r. godz. 18:00

zebrania z rodzicami uczniów kl. I, II i III

22.12.2016r.

wigilie klasowe

23.12 – 31.12.2016r.

zimowa przerwa świąteczna

19.01.2017r.

termin wystawienia ocen w kl. I i II (I półrocze)

24.01.2017r. godz. 15:30

zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja kl. I i II (I półrocze)

24.01.2017r. godz. 18:00

dzień otwarty dla kl. III

24.01.2017r. godz. 18:00

zebrania z rodzicami uczniów kl. I i II

… 01.2017r.

studniówka

 

 

II PÓŁROCZE 2016/2017

7.02.2017r. godz. 15:30

zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące I półrocze

9.02.2017r.

„Maturzyści Targówka Tańczą Poloneza”

13.02 – 26.02.2017r.

ferie zimowe

24.03.2017r.

termin wystawienia proponowanych ocen w kl. III

28.03.2017r. godz. 15:30

zebranie Rady Pedagogicznej

28.03.2017r. godz. 18:00

zebrania z rodzicami uczniów kl. I, II i III

3.04 – 4.04.2017r.

zebrania zespołów nauczycieli uczących  dany oddział według harmonogramu

13.04 – 18.04.2017r.

wiosenna przerwa świąteczna

20.04.2017r

termin wystawienia ocen kl. III

24.04.2017r. godz. 15:30

zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja kl. III

25.04.2017r. godz. 15:30

zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji kl. III

28.04.2017r.

zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych kl. III

4.05 – 26.05.2017r.

egzaminy maturalne

12.05.2017r.

termin wystawienia proponowanych ocen w kl. I i II

16.05.2017r. godz. 15:30

zebranie Rady Pedagogicznej

16.05.2017r. godz. 18:00

zebrania z rodzicami uczniów kl. I i II

13.06.2017r.

termin wystawienia rocznych ocen w kl. I i II

19.06.2017r. godz. 15:30

zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja kl. I i II

20.06.2017r. godz. 15:30

zebranie Rady Pedagogicznej  zatwierdzające wyniki klasyfikacji kl. I i II

23.06.2017r.

zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27.06.2017r.

zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny

26.06 – 31.08.2017r.

ferie letnie

30.08.2017r.

zebranie Rady Pedagogicznej