Podziękowanie Stowarzyszeniu Absolwentów XIII LO

Przewodniczącemu Stowarzyszenia Absolwentów XIII LO Panu Leszkowi Kowalskiemu wyrazy wdzięczności za wsparcie okazywane Nauczycielom i Uczniom w Roku Szkolnym 2019/2020 i inicjowanie wielu cennych działań składa Dyrektor Szkoły Izabela Pielat - Świerczyńska