Zasady pracy zdalnej uczniów

Nauczyciele komunikują się z uczniami poprzez dziennik elektroniczny Librus. Dodatkowo na zajęcia teoretyczne materiały i zadania do wykonania przekazywane są uczniom poprzez platformę Google Classroom dającą możliwość odesłania wykonanych zadań. Z kolei zajęcia praktyczne są realizowane w wyznaczonych godzinach poprzez spotkania online na platformie Meet. W miarę możliwości nauczyciele umieszczają materiały na platformie w godzinach porannych, aby każdy uczeń mógł rozłożyć pracę w optymalny dla siebie sposób.