Podziękowanie Przewodniczącej Rady Rodziców

Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Aldonie Brodackiej - Demianiuk wyrazy ogromnej wdzięczności za wsparcie okazywane szkole i pomoc w realizacji zadań związanych z jak najlepszą edukacją i tworzeniem niepowtarzalnej XIII-nastkowej atmosfery składa Dyrektor Szkoły Izabela Pielat - Świerczyńska.