Konsultacje dla uczniów klas I, II

Informujemy, iż konsultacje dla uczniów klas I i II odbywają się według harmonogramu ustalonego indywidualnie z Profesorami prowadzącymi.