Konsultacje dla maturzystów

Informujemy, iż konsultacje dla maturzystów odbywają się według harmonogramu ustalonego indywidualnie z Profesorami prowadzącymi.