Wizyta młodzieży w Muzeum Pamięci i Męczeństwa w Oświęcimiu z okazji 75 rocznicy oswobodzenia obozu kl Auschwitz-Birkenau

25 lutego 2020 roku w 75 rocznicę oswobodzenia obozu kl Auschwitz-Birkenau uczniowie klas 1h,1d,1o,1r uczestniczyli w zajęciach terenowych z historii na temat polityki okupanta na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy. Uczniowie poznali historię obozu zagłady kl Auschwitz-Birkenau. Złożyli kwiaty i znicze przy Ścianie Śmierci. Uczestniczyli aktywnie w zajęciach z historii. „Pozostaje pamięć i współczucie –  Ludzie ludziom zgotowali ten los… warto szczególnie dzisiaj nie być obojętnym.” cytując słowa prof. M.Turskiego – historyka, więźnia obozu kl Auschwitz – wypowiedziane w 75 rocznicę oswobodzenia największego obozu zagłady w XX wieku.

prof. Paweł Mroziński