Jeśli chcesz wiedzieć, co ważnego wydarzyło się w szkole zajrzyj do AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY :)


Od 1 grudnia 2014r. uczniowie i nauczyciele XIII LO, w ramach umowy subskrypcyjnej EES, OVS-ES lub School Agreement mają prawo do darmowego korzystania z pakietu Office 365 ProPlus Benefit.
Office 365 ProPlus Benefit daje dostęp do pełnego pakietu Office czyli aplikacji: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Lync, Publisher oraz Access z możliwością zainstalowania pakietu na maksymalnie 5 urządzeniach.
Każdy z uczniów i wykładowców otrzyma swój login i hasło do uruchomienia usługi od Wykładowcy informatyki Pana Piotra Braunera.

Administrator XIII LO


PROJEKT „VOLUNTHEATRE”

Czym jest animacja teatralna? Jak ją wykorzystać do integracji wielokulturowych środowisk? Odpowiedzi poznamy podczas polsko-rumuńskiej wymiany młodzieży zainicjowanej przez wolontariuszy z XIII LO im. Lisa-Kuli.

W projekcie „Voluntheatre” weźmie udział młodzież z Warszawy i Suczawy. Warsztaty "Ciało w akcji", "Sztuka cienia", "Coś z niczego", czy "Powiedz to!" będą pretekstem do podjęcia dialogu między kulturami oraz wspólnych działań. Efektem spotkania będzie dwujęzyczny przewodnik po animacji teatralnej, przygotowany przez uczestników projektu.

Organizator:
Partnerzy projektu:


Patronat honorowy:


Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu „Erasmus+".W maju odbędzie się I szkolny konkurs matematyczno-angielski "SoLve IT!"
Na zgłoszenia drużyn trzyosobowych czekamy do 24 kwietnia 2015 u p. Magdaleny Kyć oraz p. Piotra Brauner
Na zwycięzców czekają nagrody!

PROJEKT 2015

„Język rosyjski – Odkryjmy na nowo!” - zaproszenie

Karta zgłoszenia
Приглашение принять участие
Regulamin Projektu

XIII Liceum Ogólnokształcące im. płk. L. Lisa-Kuli jest szkołą kandydującą do programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Program ten powstał w 1953 roku, a jego założeniem było rozpowszechnienie idei współpracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży oraz dzięki temu budowanie wzajemnego zrozumienia i pokoju na świecie. Uczestnictwo w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO łączy się z moralnym obowiązkiem podejmowania wszelkich działań i inicjatyw promujących ideę pokoju. Przystępując do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO placówki zobowiązują się do realizacji projektów na minimum jeden z niżej podanych tematów:

• Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu
• Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju (edukacja globalna)
• Edukacja dla pokoju i praw człowieka
• Dialog kultur i religii (edukacja międzykulturowa)
• Dni, rocznice, wydarzenia organizowane pod patronatem UNESCO.

Okres oczekiwania na przyjęcie do programu trwa ok. 2 lata. XIII LO jest szkołą oczekującą już od roku. Podczas tego okresu realizowane są w naszym liceum różnego rodzaju projekty związane z wymienionymi powyżej tematami.

Marta Chodorska


nasz patron

płk. Leopold Lis - Kula
ur. 11 listopada 1896
zm. 7 marca 1919

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarium


Linki
                                                                                                               
XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa - Kuli w Warszawie
ul. Oszmiańska 23/25, 03 - 503 Warszawa, tel. (22) 679-38-62 tel. (22) 679-34-57 fax: (22) 679-38-62,
e-mail: sekretariat@liceum13.edu.pl
Copyright by XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa - Kuli Wszystkie prawa zastrzeżone.